VRAAG GRATIS OFFERTE

Mazouttank uitgraven

In 2019 richtte OVAM een nieuw fonds op voor de sanering van stookolietanks bij particulieren. Dit fonds solidariseert de kosten van de bodemsanering bij bodemverontreiniging door lekkage. Dankzij dit fonds moet de saneringsplichtige niet alleen opdraaien voor de hoge kosten van de bodemsanering.
Lees het volledige artikel op de OVAM website: https://www.ovam.be/fonds-bodemsanering-gasolietanks-verwarming

Uitgraven van stookolietanks bij particulieren en beperken van de schade ( damage control ) bij een lekkende tank

In grote lijnen zijn er 3 mogelijke scenario's:

Scenario 1: u schakelt over naar een alternatieve energiebron, zoals gas, warmtepomp of pellets.

De mazouttank is in goede staat en er zijn geen lekken.

Hoe gaan wij te werk?

De tank wordt geopend, volledig geledigd en grondig gereinigd. De tank is nu volledig proper en vrij van achtergebleven mazoutresten. Bij het uitgraven van de tank is er geen enkele kans op lekken, waardoor de bodem zou kunnen verontreinigd worden.

Bij deze werken leveren wij volgende attesten af:

  • verslag van erkend tanktechnicus
  • attest van reiniging van de tank
  • attest van verwerking van het afvalrestant
  • attest van verwerking van uw oude mazouttank
  • attest van het opvullen van de ontstane bouwput met Copro gekeurd zand en zuivere teelaarde

Na het opvullen van de put, die ontstaan is door de graafwerken, kunnen wij desgewenst instaan voor de heraanleg van uw tuin of oprit. We kunnen grasmatten plaatsen of klinkers leggen.

Op die manier zorgt All Clean Milieutechniek voor de totaalafwerking en hoeft u geen andere aannemer te contacteren.

Scenario 2: u heeft een slecht gereinigde stookolietank, die opgevuld werd met schuim.

Uw tank werd in het verleden enkel gespoeld (half gereinigd) en opgeschuimd. Door de loop der jaren is de mazouttank doorgeroest en jammer genoeg is de nog aanwezige mazout gelekt in de bodem, waardoor de grond nu verontreinigd is. U dient de bodem te saneren.

All Clean Milieutechniek kan instaan voor de hele sanering: wij verwijderen de tank en graven de vervuilde grond af.

Hoe gaan wij te werk?

Wij volgende de wettelijk voorgeschreven procedures en werken in 3 fases:

  • eerst wordt de tank grondig gereinigd, zodat er geen mazout meer aanwezig is.
  • de tank wordt uitgegraven en afgevoerd naar een erkend afvalverwerker.
  • de vervuilde grond wordt afgegraven en afgevoerd naar een erkend verwerkingscentrum.
  • de put, die ontstaan is door de graafwerken, wordt opgevuld met Copro gekeurd zand en zuivere teelaarde.

Na de werken ontvangt u een attest van de verwerking van uw oude tank en een attest dat de verontreinigde grond werd afgevoerd.

Bij een eventuele verkoop van uw woning, kan u niet meer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verborgen gebreken.

Scenario 3:  u heeft een lekkende stookolietank en de bodemvervuiling is gekend bij uw gemeente of stad

Wanneer bodemverontreiniging werd vastgesteld, zal uw gemeente geen gunstig bodemattest afleveren. Dit bodemattest heeft u nodig bij de verkoop van uw woning.

Wat moet er gebeuren?

Onder toezicht van een bodemdeskundige moet de tank eerst geledigd en gereinigd worden. Daarna wordt de tank uitgegraven en wordt de vervuilde grond selectief afgegraven en afgevoerd naar een erkend verwerkingscentrum.

Wanneer de werken correct werden uitgevoerd, ontvangt u de wettelijke attesten van het verwijderen van uw stookolietank en van het verwijderen van de vervuilde grond. De bodemdeskundige maakt een rapport op, waardoor u recht heeft op een gunstig bodemattest van OVAM.

Referenties


"Hartelijke dank voor de correcte en perfecte sanering van mijn oude mazouttank."


"Ben tevreden over de uitgevoerde werken. Afspraken werden perfect opgevolgd."


meer referenties

In uw buurt


Maldegem - 050 71 06 36
Gent - 09 234 39 82
Brussel - 02 511 88 73
Aarschot - 016 20 46 51
Antwerpen - 03 233 50 54

filialen en ligging