VRAAG GRATIS OFFERTE

Deskundige werkwijze

Hoe gaan wij te werk?


Reiniging van de tank


Elke tank wordt geopend, vooraleer de reiniging plaatsvindt. Ofwel wordt het mangatdeksel verwijderd, ofwel wordt er een gat geknipt in de tankwand. Op deze manier kunnen wij de tank fysiek betreden en een optimale reiniging garanderen.

Wij beschikken over een wagenpark met vacuümzuigwagens, specifiek omgebouwd voor het reinigen van tanks! Bij ons tref je geen bestelwagens met pompjes en vaatjes aan… Wij gebruiken enkel op en top professioneel materieel.


Wat gebeurt er na de reiniging?


Bovengrondse keldertanks


Wanneer uw bovengrondse tank gereinigd is, kan hij door ons verwijderd worden. Wij hanteren hiervoor het principe van 'koud knippen': de tank wordt versneden op een vonkvrije manier in draagbare, hanteerbare stukken.
Deze stukken worden dan manueel uit de stookruimte gedragen en wij voeren die weg naar een erkend verschroter.


Ondergrondse tanks


Hier zijn er 2 mogelijkheden


De tank wordt verwijderd


De tank wordt uitgegraven en afgevoerd naar een erkend verschroter. De put die ontstaan is door het graafwerk, kan door ons aangevuld worden met zuivere teelaarde. Desgewenst kunnen wij voor u grasmatten aanleggen, zodat uw tuin opnieuw perfect in orde is.Tegenwoordig is het voor immobiliënmakelaars een meerwaarde, wanneer zij een pand kunnen aanbieden, waar de tank reeds werd verwijderd. Dit resulteert in een hogere verkoopprijs.


De oude tank blijft in de grond zitten


Wanneer het technisch niet mogelijk is om de tank te verwijderen, wordt de tank opgevuld met een inert materiaal, teneinde de tank buiten dienst te stellen. In 95% van de gevallen, blazen wij de tank vol met copro gekeurd zand. Deze oplossing biedt absoluut met grote voorsprong het beste resultaat. All Clean Milieutechniek bvba is de enige firma in België die beschikt over een blaaswagen voor het opvullen van tanks met zand. Wij zijn er dan ook heel fier op, dat wij onze klanten deze oplossing kunnen aanbieden! Doordat het voor veel van onze kleinere collega's financieel niet haalbaar is, een dergelijke wagen aan te kopen, is All Clean Milieutechniek bvba quasi het enige bedrijf die deze oplossing kan aanbieden.


De tank volblazen met zand, garandeert een optimale vulling, die zwaarder en stabieler is en bovendien is zand een natuurproduct. Naast de tank, blazen wij ook de toegangsschouw vol met zand. Dankzij deze techniek kunnen wij een laag teelaarde bovenop de tank aanbrengen en de hele plek netjes dichtzaaien, zodat er van de oude tank geen spoor meer te zien is.

Een minder goede oplossing, is de tank opschuimen. De tank wordt opgevuld met PU schuim. Vroeger werd deze methode veelvuldig toegepast en waren wij één van de pioniers. Maar de ervaring leerde ons dat deze methode niet altijd het beste resultaat oplevert. Tegenwoordig gebruiken we deze methode nog uitzonderlijk wanneer bvb de stookolietank zich onder de veranda bevindt, of de te overbruggen afstand van de wagen tot aan de tank meer dan 60 meter bedraagt.


Waarom zijn we afgestapt van PU schuim ?


PU schuim lost op wanneer het in contact komt met organisch materiaal zoals stookolie, benzine, koolwaterstoffen etc. Bij een tank met een lek, kan er na de buitendienststelling grondwater in de tank komen en dit  tast de PU aan. Wanneer een dergelijke tank alsnog werd verwijderd door onze diensten, stelden we vast dat het PU schuim letterlijk opgelost of gecomposteerd was. Vandaar dat wij deze techniek enkel nog sporadisch toepassen. De firma's waarvoor wij regelmatig tanks verwijderen, volgen ons hierin en opteren voor de oplossing met copro gekeurd zand.


Indien wij toch genoodzaakt zijn om een tank op te schuimen ipv op te zanden, werken wij hiervoor enkel samen met jarenlange partners zoals Tank Service nv en Thaann Engineering bvba. Zij bieden een kwalitatief beter soort PU, dat niet composteert of oplost.

Vraag vandaag nog vrijblijvend uw offerte

Referenties


"Hartelijke dank voor de correcte en perfecte sanering van mijn oude mazouttank."


"Ben tevreden over de uitgevoerde werken. Afspraken werden perfect opgevolgd."


meer referenties

In uw buurt


Maldegem - 050 71 06 36
Gent - 09 234 39 82
Brussel - 02 511 88 73
Aarschot - 016 20 46 51
Antwerpen - 03 233 50 54

filialen en ligging